Paylaşım Kostüm sürelerini rastgele verdirmek

 • Konuyu başlatan Üye silindi 505
 • Başlangıç tarihi
Ü

Üye silindi 505

vsro
İçerisindeki kostüm kodlarını ve sürelerini kendi filesinize göre editleyebilirsiniz.

Kod:
function costum_body()
  local settings = {}
  costum_body_erkek = {
    {41001,1}, {41003,1}, {41005,1}, {41007,1}, {41009,1}, {41011,1}, {41013,1}, {41015,1}, {41017,1}, {41019,1},
    {41021,1}, {41023,1}, {41025,1}, {41027,1}, {41029,1}, {41031,1}, {41033,1}, {41035,1}, {41037,1}, {41039,1},
    {41041,1}, {41043,1}, {41045,1}, {41047,1}, {41049,1}, {41051,1}, {41053,1},
  }
  costum_body_kadin = {
    {41002,1}, {41004,1}, {41006,1}, {41008,1}, {41010,1}, {41012,1}, {41014,1}, {41016,1}, {41018,1}, {41020,1},
    {41022,1}, {41024,1}, {41026,1}, {41028,1}, {41030,1}, {41032,1}, {41034,1}, {41036,1}, {41038,1}, {41040,1},
    {41042,1}, {41044,1}, {41046,1}, {41048,1}, {41050,1}, {41052,1}, {41054,1},
  }
end
 
function costum_hair()
  local settings = {}
  costum_hair_erkek = {
    {45001,1}, {45003,1}, {45005,1}, {45007,1}, {45009,1}, {45011,1}, {45013,1}, {45014,1}, {45016,1}, {45018,1},
    {45020,1}, {45022,1}, {45024,1}, {45026,1}, {45028,1}, {45030,1}, {45032,1}, {45034,1}, {45036,1}, {45038,1},
    {45040,1}, {45042,1}, {45044,1}, {45046,1}, {45048,1}, {45050,1}, {45052,1}, {45054,1}, {45056,1}, {45058,1},
    {45060,1}, {45062,1}, {45064,1}, {45066,1}, {45067,1}, {45068,1}, {45070,1}, {45072,1}, {45074,1},
  }
  costum_hair_kadin = {
    {45002,1}, {45004,1}, {45006,1}, {45008,1}, {45010,1}, {45012,1}, {45015,1}, {45017,1}, {45019,1}, {45021,1},
    {45023,1}, {45025,1}, {45027,1}, {45029,1}, {45031,1}, {45033,1}, {45035,1}, {45037,1}, {45039,1}, {45041,1},
    {45043,1}, {45045,1}, {45047,1}, {45049,1}, {45051,1}, {45053,1}, {45055,1}, {45057,1}, {45059,1}, {45061,1},
    {45063,1}, {45065,1}, {45069,1}, {45071,1}, {45073,1}, {45075,1},
  }
end
 
function costum_weapon()
  local settings = {}
    warrior_weapon = {
      {40101,1}, {40115,1}, {40129,1}, {40104,1}, {40118,1}, {40132,1}
    }
    assasian_weapon = {
      {40102,1}, {40103,1}, {40116,1}, {40117,1}, {40130,1}, {40131,1}
    }
    sura_weapon = {
      {40101,1}, {40115,1}, {40129,1}
    }
    shaman_weapon = {
      {40105,1}, {40106,1}, {40119,1}, {40120,1}, {40133,1}, {40134,1}
    }
end
 
function pets()
  local settings = {}
  pets_table = {
    {53001,1}, {53002,1}, {53003,1}, {53004,1}, {53005,1}, {53006,1}, {53007,1}, {53008,1}, {53009,1}, {53010,1},
    {53011,1}, {53012,1}, {53013,1}, {53014,1},  {53015,1}, {53016,1}, {53017,1}, {53018,1}, {53019,1}, {53020,1},
    {53021,1}, {53022,1}, {53023,1}, {53024,1}, {53025,1}, {53026,1}, {53027,1}, {53028,1}, {53029,1}, {53030,1},
    {53031,1}, {53032,1}, {53033,1}, {53034,1},  {53035,1}, {53036,1}, {53037,1}, {53038,1}, {53039,1}, {53040,1},
    {53041,1}, {53042,1}, {53043,1}, {53044,1},  {53045,1}, {53046,1}, {53047,1}, {53048,1},  {53049,1}, {53050,1},
    {53051,1}, {53052,1}, {53053,1}, {53054,1},  {53055,1}, {53056,1}, {53057,1}, {53058,1},  {53059,1}, {53060,1},
    {53061,1}, {53062,1}, {53063,1}, {53064,1},  {53065,1}, {53066,1}, {53067,1}, {53068,1}, {53069,1}, {53070,1},
    {53071,1}, {53072,1},
  }
end
 
function mounts()
  local settings = {}
  mounts_table = {
    {52027,1}, {52028,1}, {52029,1}, {52030,1}, {52031,1}, {52032,1}, {52105,1}, {52110,1}, {52115,1}, {52120,1},
    {52125,1}, {52130,1}, {52135,1}, {52140,1},  {52145,1}, {52150,1}, {52155,1}, {52160,1}, {52165,1}, {52170,1},
    {52175,1}, {52180,1}, {52185,1}, {52190,1}, {52195,1}, {52200,1}, {52205,1}, {52210,1}, {52215,1}, {52220,1},
  }
end
 
function afro_hair()
  local settings = {}
    warrior_erkek = {
      {74013,1}, {74014,1}, {74015,1}, {74016,1}, {74017,1}, {74018,1}, {74019,1}
    }
    warrior_kadin = {
      {75013,1}, {75014,1}, {75015,1}, {75016,1}, {75017,1}, {75018,1}, {75019,1}
    }
    assasian_erkek = {
      {75213,1}, {75214,1}, {75215,1}, {75216,1}, {75217,1}, {75218,1}, {75219,1}
    }
    assasian_kadin = {
      {74263,1}, {74264,1}, {74265,1}, {74266,1}, {74267,1}, {74268,1}, {74269,1}
    }
    sura_erkek = {
      {74513,1}, {74514,1}, {74515,1}, {74516,1}, {74517,1}, {74518,1}, {74519,1}
    }
    sura_kadin = {
      {75413,1}, {75414,1}, {75415,1}, {75416,1}, {75417,1}, {75418,1}, {75419,1}
    }
    shaman_erkek = {
      {75613,1}, {75614,1}, {75615,1}, {75616,1}, {75617,1}, {75618,1}, {75619,1}
    }
    shaman_kadin = {
      {74763,1}, {74764,1}, {74765,1}, {74766,1}, {74767,1}, {74768,1}, {74769,1}
    }
end
 
function afro_hair_box()
  local settings = afro_hair()
  if pc.get_job() == 0 then
    if pc.get_sex() == 0 then
      afra_vnum = get_random_vnum_from_table(warrior_erkek)
    elseif pc.get_sex() == 1 then
      afra_vnum = get_random_vnum_from_table(warrior_kadin)
    end
  elseif pc.get_job() == 1 then
    if pc.get_sex() == 0 then
      afra_vnum = get_random_vnum_from_table(assasian_erkek)
    elseif pc.get_sex() == 1 then
      afra_vnum = get_random_vnum_from_table(assasian_kadin)
    end
  elseif pc.get_job() == 2 then
    if pc.get_sex() == 0 then
      afra_vnum = get_random_vnum_from_table(sura_erkek)
    elseif pc.get_sex() == 1 then
      afra_vnum = get_random_vnum_from_table(sura_kadin)
    end
  elseif pc.get_job() == 3 then
    if pc.get_sex() == 0 then
      afra_vnum = get_random_vnum_from_table(shaman_erkek)
    elseif pc.get_sex() == 1 then
      afra_vnum = get_random_vnum_from_table(shaman_kadin)
    end
  end
  pc.give_item2_select(afra_vnum)
  item.log("AFRO_HAIR_BOX", item_name(afra_vnum))
end
 
function costum_type_item(vnum,days)
  local remain_time = 86400 * days
  pc.give_item2_select(vnum)
  item.log("START_ITEM_GIFT", item_name(vnum))
  item.set_socket(0, get_global_time() + remain_time)
  item.set_value(8, 0, remain_time/86400)
end
 
function costum_body_items_day(days)
  local settings = costum_body()
  if pc.get_sex() == 0 then
    costume_vnum = get_random_vnum_from_table(costum_body_erkek)
  else
    costume_vnum = get_random_vnum_from_table(costum_body_kadin)
  end
 
  local remain_time = 86400 * days
  pc.give_item2_select(costume_vnum)
  item.log("7_DAY_COSTUME_BODY_BOX", item_name(costume_vnum))
  item.set_socket(0, get_global_time() + remain_time)
  item.set_value(8, 0, remain_time/86400)
end
 
function costum_hair_items_day(days)
  local settings = costum_hair()
  if pc.get_sex() == 0 then
    costume_vnum = get_random_vnum_from_table(costum_hair_erkek)
  else
    costume_vnum = get_random_vnum_from_table(costum_hair_kadin)
  end
 
  local remain_time = 86400 * days
  pc.give_item2_select(costume_vnum)
  item.log("7_DAY_COSTUME_HAIR_BOX", item_name(costume_vnum))
  item.set_socket(0, get_global_time() + remain_time)
  item.set_value(8, 0, remain_time/86400)
end
 
function costum_weapon_items_day(days)
  local settings = costum_weapon()
 
  if pc.get_job() == 0 then
    costume_weapon = get_random_vnum_from_table(warrior_weapon)
  elseif pc.get_job() == 1 then
    costume_weapon = get_random_vnum_from_table(assasian_weapon)
  elseif pc.get_job() == 2 then
    costume_weapon = get_random_vnum_from_table(sura_weapon)
  elseif pc.get_job() == 3 then
    costume_weapon = get_random_vnum_from_table(shaman_weapon)
  end
 
  local remain_time = 86400 * days
  pc.give_item2_select(costume_weapon)
  item.log("7_DAY_COSTUME_WEAPON_BOX", item_name(costume_weapon))
  item.set_socket(0, get_global_time() + remain_time)
  item.set_value(8, 0, remain_time/86400)
end
 
function pets_items_day(days)
  local settings = pets()
  pets_vnum = get_random_vnum_from_table(pets_table)
 
  local remain_time = 86400 * days
  pc.give_item2_select(pets_vnum)
  item.log("7_DAY_PET_BOX", item_name(pets_vnum))
  item.set_socket(0, get_global_time() + remain_time)
  item.set_value(8, 0, remain_time/86400)
end
 
function mounts_items_day(days)
  local settings = mounts()
  mounts_vnum = get_random_vnum_from_table(mounts_table)
 
  local remain_time = 86400 * days
  pc.give_item2_select(mounts_vnum)
  item.log("7_DAY_MOUNT_BOX", item_name(mounts_vnum))
  item.set_socket(0, get_global_time() + remain_time)
  item.set_value(8, 0, remain_time/86400)
end
 
function costum_body_1_5_day()
  local settings = costum_body()
  if pc.get_sex() == 0 then
    costume_vnum = get_random_vnum_from_table(costum_body_erkek)
  else
    costume_vnum = get_random_vnum_from_table(costum_body_kadin)
  end
 
  local sure = number(1,5)
  local remain_time = 86400 * (number(1,sure))
  pc.give_item2_select(costume_vnum)
  item.log("1_5_DAY_COSTUME_BODY_BOX", item_name(costume_vnum))
  item.set_socket(0, get_global_time() + remain_time)
  item.set_value(8, 0, remain_time/86400)
end
 
function costum_hair_1_5_day()
  local settings = costum_hair()
  if pc.get_sex() == 0 then
    costume_vnum = get_random_vnum_from_table(costum_hair_erkek)
  else
    costume_vnum = get_random_vnum_from_table(costum_hair_kadin)
  end
 
  local sure = number(1,5)
  local remain_time = 86400 * (number(1,sure))
  pc.give_item2_select(costume_vnum)
  item.log("1_5_DAY_COSTUME_HAIR_BOX", item_name(costume_vnum))
  item.set_socket(0, get_global_time() + remain_time)
  item.set_value(8, 0, remain_time/86400)
end
 
function costum_weapon_1_5_day()
  local settings = costum_weapon()
 
  if pc.get_job() == 0 then
    costume_weapon = get_random_vnum_from_table(warrior_weapon)
  elseif pc.get_job() == 1 then
    costume_weapon = get_random_vnum_from_table(assasian_weapon)
  elseif pc.get_job() == 2 then
    costume_weapon = get_random_vnum_from_table(sura_weapon)
  elseif pc.get_job() == 3 then
    costume_weapon = get_random_vnum_from_table(shaman_weapon)
  end
 
  local sure = number(1,5)
  local remain_time = 86400 * (number(1,sure))
  pc.give_item2_select(costume_weapon)
  item.log("1_5_DAY_COSTUME_WEAPON_BOX", item_name(costume_weapon))
  item.set_socket(0, get_global_time() + remain_time)
  item.set_value(8, 0, remain_time/86400)
end
 
function pets_1_5_day()
  local settings = pets()
  pets_vnum = get_random_vnum_from_table(pets_table)
 
  local sure = number(1,5)
  local remain_time = 86400 * (number(1,sure))
  pc.give_item2_select(pets_vnum)
  item.log("1_5_DAY_PET_BOX", item_name(pets_vnum))
  item.set_socket(0, get_global_time() + remain_time)
  item.set_value(8, 0, remain_time/86400)
end
 
function mounts_1_5_day()
  local settings = mounts()
  mounts_vnum = get_random_vnum_from_table(mounts_table)
 
  local sure = number(1,5)
  local remain_time = 86400 * (number(1,sure))
  pc.give_item2_select(mounts_vnum)
  item.log("1_5_DAY_MOUNT_BOX", item_name(mounts_vnum))
  item.set_socket(0, get_global_time() + remain_time)
  item.set_value(8, 0, remain_time/86400)
end
 
Üst