Hoş Geldin, Ziyaretçi!

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Foruma üye olmak tamamen ücretsizdir.

Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi

VSRO.ORG ÜYELİK VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1) TARAFLAR

İşbu “Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi” Türkiye Cumhuriyetinde bulunan mukim VSRO.ORG (Bundan böyle VSRO olarak anılacaktır) ile sahibi olduğu www.vsro.org internet sitesine üye olan “Kullanıcı” arasında düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

“VSRO” ve “Kullanıcı” birlikte anıldığında “Taraflar” olarak ifade edilecektir.

 

2) SÖZLEŞMENİN AMACI

İşbu sözleşme VSRO’a üye olmasını takiben sağlanan tüm hizmetlerden faydalanan Kullanıcı ile VSRO arasındaki tüm yükümlülükleri ve hakları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

3) TANIMLAR 

İşbu Kullanım Sözleşmesi metninde yazılı terimler tanımlarıyla birlikte aşağıda sıralanmıştır.

3.a) VSRO: Mülkiyeti VSRO.ORG'A ait olan www.vsro.org internet sitesini,

3.b) Forum: VSRO’nun altyapısını oluşturan XenForo web/mobil yazılım sistemini ve arayüzünü,

3.c) Kullanıcı: VSRO’a mobil ya da web ara yüzü üzerinden üye olarak KVKK Aydınlatma Metnini, Üyelik ve Kullanım Sözleşmesini, Forum Kurallarını, Gizlilik ve Çerez Politikalarını kabul eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

3.d) Üye: VSRO’ya yaptığı üye kaydı başvurusu onaylanan Kullanıcıyı,

3.e) Ziyaretçi: VSRO’yu üye olmadan ya da üye girişi yapmadan kullanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

3.f) KVKK Aydınlatma Metni: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan Aydınlatma Metnini,

3.g)Forum Kuralları: Kullanıcıların her türlü paylaşımlarını ve ticari işlerini düzenleyen kuralları,

3.h) Gizlilik ve Çerez Politikaları: KVKK Aydınlatma Metni kapsamında hazırlanan veri kayıt ve güvenliğine ilişkin politikaları, ifade eder

 

4) TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE HAKLARI 

4.a) VSRO’ya aklı baliğ tüm ziyaretçiler Üyelik başvurusu yapma hakkına sahiptir. Ziyaretçinin VSRO’ya üyelik  kaydı yaparak Kullanıcı  sıfatını  kazanabilmesi  için  öncelikle  işbu  Üyelik  ve  Kullanım Sözleşmesini, KVKK Aydınlatma Metnini, Gizlilik ve Çerez Politikalarını okuyup, kabul etmesi gerekir.

4.b) 4.a. maddesinde yazılı onaylar yerine getirildikten sonra Üyelik için gerekli alanların Ziyaretçi tarafından doldurularak VSRO’ya  iletilmesini takiben kullanıcı adayı tarafından mail onayı gerçekleştiği takdirde Kullanıcı sıfatı kazanılır.

4.c) 4.b. maddesinde yazılı başvurunun onaylanması için Ziyaretçinin kayıt başvurusu sırasında istenilen tüm bilgileri doğru şekilde bildirmesi esastır. Aksi halde Üyelik başvurusu onaylanmaz.

4.d) Ziyaretçinin Üyelik başvurusu sırasında gerçeğe uygun olmayan  bilgiler vererek  VSRO’yu yanıltması sonucu Kullanıcı sıfatını kazanması halinde VSRO’nun bu Üyeliği tek taraflı olarak sonlandırma hakkı bakidir.

4.e) Kullanıcı VSRO’ya üye olarak Üye sıfatını kazandığı andan itibaren daha evvel dijital olarak onayladığı işbu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesini, Forum Kurallarını, KVKK Aydınlatma Metnini, Gizlilik ve Çerez Politikalarını okumuş ve kabul etmiş sayılır.

4.f) Kullanıcı Üye sıfatını kazanmasını takiben VSRO’da yer alan ve sahip olduğu üyelik statüsüne sağlanan tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahip olur.

4.g) Üyelik  başvurusunun  VSRO tarafından onaylandığında Kullanıcı, Ücretsiz Üye statüsünü kazanmış olur. 

4.h) Kullanıcının Ücretsiz Üyelik statüsünü Ücretli Üyelik statüsüne yükseltme hakkı mevcuttur.

VSRO tarafından sağlanan Ücretli Üyelik statüleri sırasıyla şunlardır;

       a) Premium Üyelik, b) Elite Üyelik

4.i) Kullanıcı Ücretli Üyelik statüsüne geçtikten sonra Ücretli Üyeliklere tanımlanan tüm haklara ve yetkilere sahip olur.

4.j) Kullanıcı talep ettiği takdirde “Kullanıcı Adı Değiştirme” ve “Ekstra Mesaj Kutusu” satın alma hakkına sahiptir. .

4.k) Kullanıcı Forum Kurallarına aynen uymakla mükelleftir. Forum Kuralları tüm Üyelik statüleri için  geçerli  olup  kurallara  uymayan  tüm  Kullanıcılara Forum Kurallarında  yer alan  yaptırım  ve müeyyideler uygulanır.

4.l) VSRO; Kullanıcının Forum sistemini, uygulamaları ve eklentileri kullanmasını, diğer Kullanıcıların paylaşımlarını ve içeriklerini görüntüleyebilmesini, özel mesaj yazabilmesini, Forum kategorilerinde konu  açmasını,  paylaşım  yapmasını,  ticari  eylemlerde  bulunabilmesini ve  içerik  üretmesini sağlamak için gerekli koşulları tedarik etmeyi kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı ise, üyeliği süresince Forum Kurallarına riayet etmeyi açıkça kabul ve taahhüt eder.

4.m) Kullanıcı her zaman Üyeliğinin iptalini talep etme hakkına sahiptir. Kullanıcının Üyeliği iptal edildiği takdirde kişisel verileri ile paylaşımları 5651 ve 6698 sayılı Kanunlar ile KVKK Aydınlatma Metninde yer alan yükümlülükler kapsamında belirlenen sürelerle kanuna  ve  mevzuata uygun şekilde korunur.

4.n) VSRO internet sitesi 5651 sayılı Kanun ile ikincil düzenlemeler kapsamında Bilgi Teknolojileri Kurumu nezdindeki Kendi Bünyesinde Hizmet Verenler Yer Sağlayıcı Listesi’nde yer alan bir Yer Sağlayıcıdır. Dolayısıyla Forumda yer alan içerikler,  ön  onay  olmaksızın tamamen Kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır.

Bu sebeple Yer Sağlayıcı sıfatına sahip olan VSRO’nun; Kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etme ya da araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır.İçeriğin yada paylaşımın hukuka, mevzuata ve kanunlara aykırı olması, kişilik haklarını ihlal etmesi, suç teşkil etmesi ya da adli veya idari yaptırımı gerektirmesi halinde tüm sorumluluk İçerik Sağlayıcı sıfatına sahip Kullanıcıya aittir.

4.o) VSRO; yoğunlukla Oyunculara yönelik  hizmetleri  ve  kullanıcılar  tarafından  oluşturulan içerikleri barındıran XenForo Forum altyapısına sahip web sitesidir. Kullanıcı, Üyelik başvurusu ile; tüm içeriklerin Kullanıcılar tarafından oluşturulduğunu, VSRO’nun Yer Sağlayıcı olarak hiçbir içerikten, paylaşımdan ve hizmetten dolayı hukuki ve cezai sorumluluğunun olmadığını bilerek Üye olduğunu açıkça kabul etmiştir.Bu sebeple Kullanıcı,kendisinin İçerik Sağlayıcı sıfatına sahip olduğunu, paylaştığı her içerikten, açtığı her konudan, Forum genelindeki tüm mesajlarından ve ticari iş ve eylemlerinden hukuken bizzat sorumlu olduğunu açıkça kabul ve taahhüt etmiştir.

4.p) VSRO’da yer alan tüm grafiklerin, tasarımların, hizmete sunulan uygulamaların, VSRO tarafından geliştirilen üçüncü parti eklentilerin, logonun, alan adının, içeriklerin tamamının telif hakkı ve fikri mülkiyet hakkı VSRO’ya aittir. Kullanıcının Üyelik statüsünden faydalanarak telif ve fikri mülkiyet hakkı koruması altında olan emtiaları kopyalaması, kısmen veya tamamen değiştirmesi, farklılaştırması, başka  bir  web  sitesinde  kullanıma  açması  yasaktır.  Kullanıcı  bu  maddeye  aykırı  eylemi gerçekleştirdiği takdirde Üyeliği VSRO tarafından tek taraflı olarak iptal edilerek sonlandırılır. Bu eylemin  aynı  zamanda  suç  teşkil etmesi halinde VSRO yasal  ve  hukuki  tüm  haklarını  kullanma hakkına sahiptir.

4.r) Kullanıcı, VSRO’nun 5651  sayılı İNTERNET  ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA  KANUN ile  6698  sayılı  KİŞİSEL  VERİLERİN  KORUNMASI  KANUNU  kapsamında Türkiye  Cumhuriyeti  Devletine  karşı  sorumluluklarının ve yükümlülüklerinin  olduğunu  bildiğini açıkça kabul etmiştir. Bu  kapsamda  Kullanıcıya  ait  veri  tabanında  yer  alan  verilerin  yasal hükümlülük çerçevesinde kanunlarla belirlenen sürelerle işlendiği ve korunduğu, bu verilerin yetkili makamlarca talep edilmesi halinde ise VSRO tarafından paylaşılacağı Kullanıcı tarafından açıkça kabul edilmiştir.

 

5) KURALLARIN BÜTÜNLÜĞÜ VE YASAL YETKİ

İşbu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi; Forum Kuralları, KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik ve Çerez Politikaları ile birlikte bir bütündür. Taraflar arasında doğabilecek tüm hukuki ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve mevzuatı uygulanacak olup İstanbul (Çağlayan) Adliyesi yetkili kabul edilmiştir.

VSRO, işbu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi’nde yer alan hükümleri tek taraflı olarak değiştirmek, kaldırmak ya da güncellemek hakkına sahiptir.

Genel Forum Kuralları’na ulaşmak ve okumak için TIKLAYINIZ.
KVKK Aydınlatma Metni’ne ulaşmak ve okumak için TIKLAYINIZ.
Gizlilik ve Çerez Politikaları’na ulaşmak ve okumak için TIKLAYINIZ. 

 

6) YÜRÜRLÜK 

Kullanıcı olarak VSRO’yu ziyaret eden her Üye işbu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi’ni okuduğunu, anladığını, tüm maddelerini onayladığını, açıkça kabul etmiştir.İşbu sözleşme yayımlandığı tarih itibariyle yürürlük kazanmış olup tüm maddeleri geçerli addolunmuştur.

AdBlock Detected

Anlıyoruz, reklamlar can sıkıcı!

Elbette, reklam engelleme yazılımı reklamları engellemede harika bir iş çıkarır, ancak aynı zamanda web sitemizin faydalı özelliklerini de engeller. En iyi site deneyimi için lütfen AdBlocker'ınızı devre dışı bırakın.

AdBlock'u Devre Dışı Bıraktım.