vsro guild level ayarlama

  1. I

    Paylaşım vSRO - Guild Level Nasıl Ayarlanır?

    SRO_VT_SHARD>Programmability>Stored Procedures>_Guild_Create insert _Guild(Name, Lvl, GatheredSP, FoundationDate,Alliance,Booty) values (@guildName, 5, 0, @FoundationDate,0,0) -(@guildName, 5, NOT: yazan kısmındaki 5 i kaç yaparsanız o levelde başlar.
Üst Alt