Katılım
21 Kas 2018
Mesajlar
7
Tepkime puanı
4
Puanları
3
Konum
İstanbul
Kredi
0.00[TL]
vsro
Bu paylaşacağım query Prosodurler tarafımca düzeltip paylaşımınıza Sunulmuştur. Bunu Sunucular 100 TL üstü yapar size ufak hediyem olsun unutmayalım !

iyi Forumlar Dilerim VSRO


DATABASE KISIMLARINI EKLIYELIM ONCELIKLE

ObjCommon
PHP:
1300273ITEM_MALL_WEAPON_UPGRADE_SCROLL????? (????)xxxSN_ITEM_MALL_WEAPON_UPGRADE_SCROLLSN_ITEM_MALL_WEAPON_UPGRADE_SCROLL_TT_DESC003331180000300110010010000000-10-10-10-10-10000000100000xxxitem\etc\drop_mall_scroll.bsritem\etc\archemy_skillstone_wind.ddjxxxxxx43420

ObjItem
PHP:
4336112001000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000????1??????                                                              -1RESURRECT-1xxx-1xxx-1xxx-1xxx-1xxx-1xxx-1xxx-1xxx-1xxx-1xxx-1xxx-1xxx-1xxx-1xxx-1xxx-1xxx-1xxx000

SRO_VT_LOG - Okutulucak prosodur
PHP:
USE [SRO_VT_LOG]
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[_UpgradeSystem]  Script Date: 02/20/2015 08:35:45 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

CREATE PROCEDURE [dbo].[_UpgradeSystem]
@CharID  Int
As

-- Declare expression.
Declare @CreaterName Varchar(60) = 'DuMaN' , -- Creater Name
@WeaponSlot Int = 13 , -- char inventory weapon slot
@ShieldSlot Int = 13 , -- char inventory shield slot
@ReqOptLevel Int = 12  , -- Change old item requiared plus for upgrade.
@NewOptLevel Int = 0  , -- Change new item plus after upgrade
-- Set Old and New Weapons RefObjCommon ID below
-- Use This Query to get each item ID by Codename128
-- Select ID From [SRO_VT_SHARD].[dbo].[_RefObjCommon] Where CodeName128 Like 'Item Code Name'

---> Old weapon ID's         ---> New weapons ID's
@Old_CH_SWORD_ID Int = 25611  , @New_CH_SWORD_ID Int = 25669 ,  --@New Chinese Sword
@Old_CH_BLADE_ID Int = 25612  , @New_CH_BLADE_ID Int = 25670 ,  --@Chinese Blade
@Old_CH_SPEAR_ID Int = 25613  , @New_CH_SPEAR_ID Int = 25671 ,  --@Chinese Spear
@Old_CH_TBLADE_ID Int = 25614  , @New_CH_TBLADE_ID Int = 25672 ,  --@Chinese Glaive
@Old_CH_BOW_ID Int  = 25615  , @New_CH_BOW_ID Int  = 25673 ,  --@Chinese Bow
@Old_CH_SHIELD_ID Int = 25616  , @New_CH_SHIELD_ID Int = 25674 ,  --@Chinese Shield
@Old_EU_DAGGER_ID Int = 25623  , @New_EU_DAGGER_ID Int = 25681 ,  --@European Dagger
@Old_EU_XBOW_ID Int  = 25624  , @New_EU_XBOW_ID Int  = 25682 ,  --@European CrossBow
@Old_EU_AXE_ID Int  = 25622  , @New_EU_AXE_ID Int  = 25680 ,  --@European Axe
@Old_EU_SWORD_ID Int = 25620  , @New_EU_SWORD_ID Int = 25678 ,  --@European One Hand Sword
@Old_EU_TSWORD_ID Int = 25621  , @New_EU_TSWORD_ID Int = 25679 ,  --@European Two Hand Sword
@Old_EU_TSTAFF_ID Int = 25625  , @New_EU_TSTAFF_ID Int = 25683 ,  --@European Two Hand Staff
@Old_EU_STAFF_ID Int = 25627  , @New_EU_STAFF_ID Int = 25685 ,  --@European Claric Rod
@Old_EU_DSTAFF_ID Int = 25626  , @New_EU_DSTAFF_ID Int = 25684 ,  --@European Warlock Rod
@Old_EU_HARP_ID Int  = 25628  , @New_EU_HARP_ID Int  = 25686 ,  --@European Harp
@Old_EU_SHIELD_ID Int = 25629  , @New_EU_SHIELD_ID Int = 25687    --@European Shield

--------------------------------------------------------------------------------------------
-- Start Upgrade system :

-- CH Weapons Upgrade.
Update [SRO_VT_SHARD].[dbo].[_Items] Set RefItemID = @New_CH_SWORD_ID , OptLevel = @NewOptLevel , CreaterName = @CreaterName Where ID64 = (Select ItemID From [SRO_VT_SHARD].[dbo].[_Inventory] Where CharID = @CharID and Slot = @WeaponSlot and ItemID> 0) and RefItemID = @Old_CH_SWORD_ID and (OptLevel >= @ReqOptLevel)  --@Sword
Update [SRO_VT_SHARD].[dbo].[_Items] Set RefItemID = @New_CH_BLADE_ID , OptLevel = @NewOptLevel , CreaterName = @CreaterName Where ID64 = (Select ItemID From [SRO_VT_SHARD].[dbo].[_Inventory] Where CharID = @CharID and Slot = @WeaponSlot and ItemID> 0) and RefItemID = @Old_CH_BLADE_ID and (OptLevel >= @ReqOptLevel)  --@Blade
Update [SRO_VT_SHARD].[dbo].[_Items] Set RefItemID = @New_CH_SPEAR_ID , OptLevel = @NewOptLevel , CreaterName = @CreaterName Where ID64 = (Select ItemID From [SRO_VT_SHARD].[dbo].[_Inventory] Where CharID = @CharID and Slot = @WeaponSlot and ItemID> 0) and RefItemID = @Old_CH_SPEAR_ID and (OptLevel >= @ReqOptLevel)  --@Spear
Update [SRO_VT_SHARD].[dbo].[_Items] Set RefItemID = @New_CH_TBLADE_ID , OptLevel = @NewOptLevel , CreaterName = @CreaterName Where ID64 = (Select ItemID From [SRO_VT_SHARD].[dbo].[_Inventory] Where CharID = @CharID and Slot = @WeaponSlot and ItemID> 0) and RefItemID = @Old_CH_TBLADE_ID and (OptLevel >= @ReqOptLevel)  --@T-Blade
Update [SRO_VT_SHARD].[dbo].[_Items] Set RefItemID = @New_CH_BOW_ID  , OptLevel = @NewOptLevel , CreaterName = @CreaterName Where ID64 = (Select ItemID From [SRO_VT_SHARD].[dbo].[_Inventory] Where CharID = @CharID and Slot = @WeaponSlot and ItemID> 0) and RefItemID = @Old_CH_BOW_ID  and (OptLevel >= @ReqOptLevel)  --@Bow
Update [SRO_VT_SHARD].[dbo].[_Items] Set RefItemID = @New_CH_SHIELD_ID , OptLevel = @NewOptLevel , CreaterName = @CreaterName Where ID64 = (Select ItemID From [SRO_VT_SHARD].[dbo].[_Inventory] Where CharID = @CharID and Slot = @ShieldSlot and ItemID> 0) and RefItemID = @Old_CH_SHIELD_ID and (OptLevel >= @ReqOptLevel)  --@Shield
-- EU Weapons Upgrade.
Update [SRO_VT_SHARD].[dbo].[_Items] Set RefItemID = @New_EU_DAGGER_ID , OptLevel = @NewOptLevel , CreaterName = @CreaterName Where ID64 = (Select ItemID From [SRO_VT_SHARD].[dbo].[_Inventory] Where CharID = @CharID and Slot = @WeaponSlot and ItemID> 0) and RefItemID = @Old_EU_DAGGER_ID and (OptLevel >= @ReqOptLevel)  --@Dagger
Update [SRO_VT_SHARD].[dbo].[_Items] Set RefItemID = @New_EU_XBOW_ID  , OptLevel = @NewOptLevel , CreaterName = @CreaterName Where ID64 = (Select ItemID From [SRO_VT_SHARD].[dbo].[_Inventory] Where CharID = @CharID and Slot = @WeaponSlot and ItemID> 0) and RefItemID = @Old_EU_XBOW_ID  and (OptLevel >= @ReqOptLevel)  --@Crossbow
Update [SRO_VT_SHARD].[dbo].[_Items] Set RefItemID = @New_EU_AXE_ID  , OptLevel = @NewOptLevel , CreaterName = @CreaterName Where ID64 = (Select ItemID From [SRO_VT_SHARD].[dbo].[_Inventory] Where CharID = @CharID and Slot = @WeaponSlot and ItemID> 0) and RefItemID = @Old_EU_AXE_ID  and (OptLevel >= @ReqOptLevel)  --@Axe
Update [SRO_VT_SHARD].[dbo].[_Items] Set RefItemID = @New_EU_SWORD_ID , OptLevel = @NewOptLevel , CreaterName = @CreaterName Where ID64 = (Select ItemID From [SRO_VT_SHARD].[dbo].[_Inventory] Where CharID = @CharID and Slot = @WeaponSlot and ItemID> 0) and RefItemID = @Old_EU_SWORD_ID and (OptLevel >= @ReqOptLevel)  --@OneHand Sword
Update [SRO_VT_SHARD].[dbo].[_Items] Set RefItemID = @New_EU_TSWORD_ID , OptLevel = @NewOptLevel , CreaterName = @CreaterName Where ID64 = (Select ItemID From [SRO_VT_SHARD].[dbo].[_Inventory] Where CharID = @CharID and Slot = @WeaponSlot and ItemID> 0) and RefItemID = @Old_EU_TSWORD_ID and (OptLevel >= @ReqOptLevel)  --@T-Sword
Update [SRO_VT_SHARD].[dbo].[_Items] Set RefItemID = @New_EU_TSTAFF_ID , OptLevel = @NewOptLevel , CreaterName = @CreaterName Where ID64 = (Select ItemID From [SRO_VT_SHARD].[dbo].[_Inventory] Where CharID = @CharID and Slot = @WeaponSlot and ItemID> 0) and RefItemID = @Old_EU_TSTAFF_ID and (OptLevel >= @ReqOptLevel)  --@T-Staff
Update [SRO_VT_SHARD].[dbo].[_Items] Set RefItemID = @New_EU_STAFF_ID , OptLevel = @NewOptLevel , CreaterName = @CreaterName Where ID64 = (Select ItemID From [SRO_VT_SHARD].[dbo].[_Inventory] Where CharID = @CharID and Slot = @WeaponSlot and ItemID> 0) and RefItemID = @Old_EU_STAFF_ID and (OptLevel >= @ReqOptLevel)  --@Staff
Update [SRO_VT_SHARD].[dbo].[_Items] Set RefItemID = @New_EU_DSTAFF_ID , OptLevel = @NewOptLevel , CreaterName = @CreaterName Where ID64 = (Select ItemID From [SRO_VT_SHARD].[dbo].[_Inventory] Where CharID = @CharID and Slot = @WeaponSlot and ItemID> 0) and RefItemID = @Old_EU_DSTAFF_ID and (OptLevel >= @ReqOptLevel)  --@Dark-Staff
Update [SRO_VT_SHARD].[dbo].[_Items] Set RefItemID = @New_EU_HARP_ID  , OptLevel = @NewOptLevel , CreaterName = @CreaterName Where ID64 = (Select ItemID From [SRO_VT_SHARD].[dbo].[_Inventory] Where CharID = @CharID and Slot = @WeaponSlot and ItemID> 0) and RefItemID = @Old_EU_HARP_ID  and (OptLevel >= @ReqOptLevel)  --@Harp
Update [SRO_VT_SHARD].[dbo].[_Items] Set RefItemID = @New_EU_SHIELD_ID , OptLevel = @NewOptLevel , CreaterName = @CreaterName Where ID64 = (Select ItemID From [SRO_VT_SHARD].[dbo].[_Inventory] Where CharID = @CharID and Slot = @ShieldSlot and ItemID> 0) and RefItemID = @Old_EU_SHIELD_ID and (OptLevel >= @ReqOptLevel)  --@Shield


SRO_VT_LOG -AddLogItem As'nin hemen altına ekleyin
PHP:
---By- CihanOnar-- Weapon upgrade Sistem

IF (@Operation = 41) -- If item used!
Begin
IF (@ItemRefID = 42161) -- RefObjCommon A girdiğiniz id
Begin
Execute [SRO_VT_LOG].[dbo].[_UpgradeSystem] @CharID
End
End

MEDİA PK2 KISMI :
itemdata45000

PHP:
1300273ITEM_MALL_WEAPON_UPGRADE_SCROLL????? (????)xxxSN_ITEM_MALL_WEAPON_UPGRADE_SCROLLSN_ITEM_MALL_WEAPON_UPGRADE_SCROLL_TT_DESC003331180000300110010010000000-10-10-10-10-10000000100000xxxitem\etc\drop_mall_scroll.bsritem\etc\archemy_skillstone_wind.ddjxxxxxx  1  2  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1000  ????  1  ??????  -1  RESURRECT -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1  xxx 0 0

textdataobject
PHP:
1SN_ITEM_MALL_WEAPON_UPGRADE_SCROLLWeapons Upgrade Scroll
1SN_ITEM_MALL_WEAPON_UPGRADE_SCROLL_TT_DESCBu Scroll Kunalıldıgında Teleport Edilirsiniz üstünüzde Takılı olan item Bir üst Seviye'ye Geçiş Sağlanılır By-CihanOnar
 
Katılım
21 Eyl 2019
Mesajlar
25
Tepkime puanı
2
Puanları
3
Yaş
26
Konum
Kahramanmaraş
Kredi
0.00[TL]
arkadaşlar konuyu hortlatıyorum ama bu sisteme nasıl kayıt-log tutturucaz kim ne yapmış veya hata olmuş mu onun için
ben epey uğraştım ama sadece 1 iteme kayıt yapıyor bir türlü çoğaltamadım
yardımcı olurmusunuz
(Konuyu sorun ve çözümlere açıcaktım fakat kullanmak isteyen arkadaslara da kolaylık olsun diye buraya yazdım)
Adsız.png
 
Üst